มุ่งมั่นพัฒนา รักษาได้มาตรฐาน บริการประทับใจ

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะมุ่งมั่นพัฒนา
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้รับบริการ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
มาตรฐานคุณภาพ HA
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ
end

สถานที่ตั้ง