first page rajburana hospital
about us rajburanahospital
clinic เครือข่าย
บริษัทประกันคู่สัญญา
contract us
 
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ทันตกรรม
กายภาพบำบัดและฟื้นฟู
ศูนย์ไตเทียม


โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ
love health
Love HEALTH
วัคซีนลูกรัก วัคซีนลูกรัก
โปรแกรมวันสงกรานต์

Songran Festival Program

 
 เลือกประกันสังคมที่ รพ.ราษฎร์บูรณะ
ปี 2560 รับสิทธิ์........(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
 รับสมัครพนักงาน 
 เข้าสู่เว็บไซด์ประกันสังคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนของท่าน
        ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อความสะดวก
กรุณาโทรเพื่อรับคิวตรวจล่วงหน้าที่ 0-2872-1001-5 ต่อ1507,1508
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.ก่อนเข้ารับบริการ เท่านั้น
 
Website counter
 
ISO 9001:2008
fb
โยคะ
ศูนย์เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์กู้ชีพ