รายชื่อคลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ปี 2560
คลินิกเวชกรรม 0-2870-8061
ธนารมย์สหคลินิก 0-2874-7755
ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก 0-2873-5783-4
คลินิกแพทย์อิทธิพล 0-2815-8825
คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 0-2426-0673-4
อริย์ธัชคลินิกเวชกรรม 0-2426-1223
สวนธนคลินิกเวชกรรม 0-2872-6322
คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 90 0-2815-8206
คลินิกเจริญการแพทย์ (สุขสวัสดิ์ 76) 0-2464-1799
อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน 0-2819-1473
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 0-2463-1579
นาคราชสุวรรณภูมิคลินิกเวชการ 02-819-0038
นาคราชพระประแดงคลินิกเวชการ 0-2817-0853
ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 0-2425-9143
สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-5
คลินิกเวชกรรมจุฬาการแพทย์ (สำโรง) 0-2756-9759
คลินิกพระราม 2 การแพทย์ 0-2894-0124-5
บางบอนคลินิกเวชกรรม 0-2415-5481
คลินิกเวชกรรมมรดาวุฒิ (สาขาบางบอน1) 0-2899-3441
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม 0-2468-5906
คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์ 0-2860-2116
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม 0-2890-2828
คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 0-2807-0303
คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1 0-2810-7471
คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก 0-2805-2224
เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม 0-2805-2224
ดอกไม้โพลีคลินิก 0-2294-1114
คลินิกแพทย์โสภณ 0-2294-0870
คลินิกหมอบัลลังค์เวชกรรม 0-2682-2601
สุขกมลคลินิกเวชกรรม 0-2285-4367
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) 0-2291-2171-2
คลินิกเวชกรรมคลองเตย 0-2671-1498-9
คลินิกเวชกรรมลาชาล 0-2744-4401-2