บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ จำกัด
377 ถนนราษฎร์พัฒนา (สุขสวัสดิ์ 27) แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์: 0-2872-1001-5, 0-2427-0175-9
โทรสาร: 0-2427-3030
โทรสารเฉพาะงานประกันสังคม: 02-872-1007
E-mail: rajburana@hotmail.com
ติดต่อการตลาด โทร: 0-2872-1001-5 9 ต่อ 3303, 3304, 3305
ติดต่อศูนย์กู้ชีพ 24 ชม. โทร: 0-2872-0099
ติดต่อศูนย์ไตเทียม โทร: 0-2872-1009, 081-662-8823
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร: 0-2872-0101

สถานที่ตั้ง