ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการ
ประเภท ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์เวรใน ค่าพยาบาลวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายรวม ญาติเฝ้าได้
VIP 4,000 400 - 1000 5,400 2 ท่าน
ไอซียู (ICU) 2,300 ตามแพทย์สั่ง 700 1,100 4,100 -
ห้องพิเศษเดี่ยว 2,200 350 - 900 3,450 1 ท่าน
ห้องคู่ 2 เตียง 1,000 250 - 700 1,950 1 ท่าน
ห้องรวม 500 200 - 400 1,100  
เด็กอ่อน 600 - - 400 1,000 -
พักสังเกตอาการ 50% ของค่าห้อง ที่เลือกพัก - - 400 - -
ห้องผ่าตัดใหญ่ ค่าห้อง + ค่าทีมพยาบาล ชม.แรก 2,300.- บาท หลังจากนั้น 800 บาท : 15 นาที
ห้องผ่าตัดเล็ก ค่าห้อง + ค่าทีมพยาบาล ชม.แรก 1,000.- บาท หลังจากนั้น 400 บาท : 15 นาที
อัตราค่าบริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก / แผนกอูบัติเหตุและฉุกเฉิน 50 บาท : ครั้ง
หมายเหตุ

อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องมือ, ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ายา
นักเรียน/นักศึกษาทุกสถาบัน เมื่อเข้ามารับการรักษาเป็น คนไข้ใน จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าห้อง ค่าอาหาร 10% (ยกเว้นค่าแพทย์และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ)และยังให้สิทธิสำหรับครอบครัวลด 10% อีกด้วย
ไม่คิดค่าบริการรถพยาบาล กรณีรับเป็นผู้ป่วยใน(กรุงเทพฯและปริมณฑล)

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลล่าสุดหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โทร. 0-2872-1001-5 ต่อ.2109