รพ.รับสมัครบุคลากรจำนวนมาก ดังนี้
ตำแหน่ง ประเภท จำนวน คุณสมบัติ/รายละเอียด
นักรังสีเทคนิค (รับสมัครด่วน) Full time 2 อัตรา -
แพทย์อายุรกรรม Full time 2 อัตรา -
พนักงานซักรีด Full time 1 อัตรา

1. เพศชาย / หญิง

2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

พนักงานส่งอาหาร Full time 1 อัตรา

1. เพศชาย / หญิง

2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

นักวิชาการสถิติ - -

1.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีคณะวิทยศาสตร์(สถิติ) หรือเทียบเท่า

2.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บ

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นอย่างดี

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

พยาบาลวิชาชีพ Full time
part time
หลายอัตรา -
แพทย์ Resident สาขากุมารแพทย์ Part time 1 อัตรา

(เวรกลางคืน) เวลา 20.00 น. - 06.00 น. ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนิตยา ปรีชายุทธ 

ประธานกรรมการ ต่อ 1509

 

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน(เวร ER) Full time 1 อัตรา -

เภสัชกร

Part time 3 อัตรา

สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) Full time หลายอัตรา

จบม.6 จบหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Full time หลายอัตรา

จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล


หมายเหตุ : สวัสดิการดี, มีชุดยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนง.และครอบครัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: 0-2427-0175-9, 0-2872-1001-5 ต่อ 2132 E-mail: hr_rajburana@hotmail.com