กายภาพบำบัด (Rehabilitation Department)
ให้บริการแก่ผู้ป่วยในกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ กลุ่มระบบประสาท กลุ่มทรวงอก

เช่น ผู้ป่วยปวดคอหรือปวดหลังจากการกดทับของเส้นประสาท,

กล้ามเนื้ออักเสบ, ผู้ป่วยเข่าเสื่อม, ผู้ป่วยอ่อนแรง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

งานกายภาพบำบัด เป็นการบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด

และจะช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน ให้ใช้งานได้อย่างถูกวิธี

และหลีกเลี่ยง การบาดเจ็บได้ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งในด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ

หรือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

สามารถสอบถามและขอคำแนะนำได้ที่ แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

กายภาพบำบัด (Rehabilitation Department)

โทร. 02-4270175-9 ต่อ 1303,1309